Trường Mầm Non 3, Quận 4 - Cung cấp tủ điện MDB và tủ điều khiển bơm Preschool 3, District 4 - Providing MDB electrical cabinets and pump control cabinets

Trường Mầm Non 3, Quận 4 - Cung cấp tủ điện MDB và tủ điều khiển bơm Preschool 3, District 4 - Providing MDB electrical cabinets and pump control cabinets

Trường Mầm Non 3, Quận 4 - Cung cấp tủ điện MDB và tủ điều khiển bơm Preschool 3, District 4 - Providing MDB electrical cabinets and pump control cabinets

Trường Mầm Non 3, Quận 4 - Cung cấp tủ điện MDB và tủ điều khiển bơm Preschool 3, District 4 - Providing MDB electrical cabinets and pump control cabinets

Cung cấp tủ điện MDB và tủ điều khiển bơm Providing MDB electrical cabinets and pump control cabinets
Cung cấp tủ điện MDB và tủ điều khiển bơm Providing MDB electrical cabinets and pump control cabinets
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
Trường Mầm Non 3, Quận 4

 

TỦ BẢNG ĐIỆN I SẢN XUẤT TỦ ĐIỆN I TỦ ĐIỆN HẠ THẾ
Trường Mầm Non 3, Quận 4

 

Tên dự án

Trường Mầm Non 3, Quận 4

Địa chỉ

209/95 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, Hồ Chí Minh

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ điện MDB và tủ điều khiển bơm

Trạng thái

Hoàn thành

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: