Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt nam (BIDV) - CN Cà Mau - Cung cấp tủ MSB, DB, Cung cấp máng cáp, trunking Head office of Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) - Ca Mau Branch - Supply MSB, DB cabinets, Provide cable tray, trunking

Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt nam (BIDV) - CN Cà Mau - Cung cấp tủ MSB, DB, Cung cấp máng cáp, trunking Head office of Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) - Ca Mau Branch - Supply MSB, DB cabinets, Provide cable tray, trunking

Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt nam (BIDV) - CN Cà Mau - Cung cấp tủ MSB, DB, Cung cấp máng cáp, trunking Head office of Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) - Ca Mau Branch - Supply MSB, DB cabinets, Provide cable tray, trunking

Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt nam (BIDV) - CN Cà Mau - Cung cấp tủ MSB, DB, Cung cấp máng cáp, trunking Head office of Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) - Ca Mau Branch - Supply MSB, DB cabinets, Provide cable tray, trunking

Cung cấp tủ MSB, DB Cung cấp máng cáp, trunking Supply MSB, DB cabinets, Provide cable tray, trunking
Cung cấp tủ MSB, DB Cung cấp máng cáp, trunking Supply MSB, DB cabinets, Provide cable tray, trunking
    Liên kết MXH
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật CK

0987451329
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Kỹ thuật Điện

0583523479
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 1

0937567120
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 2

0901355353
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Admin

0902495749
Công Ty Cổ Phần Điện BBE

Sale 3

0369173807
Chào mừng quý khách đã đến với website của chúng tôi - Always side by side project - Luôn đồng hành mọi công trình
Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt nam (BIDV) - CN Cà Mau

 

Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt nam (BIDV) - CN Cà Mau
Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt nam (BIDV) - CN Cà Mau

 

Tên dự án

Trụ sở làm việc Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt nam (BIDV) - CN Cà Mau

Địa chỉ

Đường An Dương Vương, Phường 7, TP. Cà Mau

Hạng mục cung cấp

Cung cấp tủ MSB, DB

Cung cấp máng cáp, trunking

Trạng thái

Hoàn thành

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: